Đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp

Cập nhật ngày: 21/07/2018


     Ngày 18/7/2018, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định số 928/QĐ-LĐTBXH về việc Ban hành kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 . Mục tiêu của kế hoạch nhằm: Nâng cao nhận thức người dân, xã hội, doanh nghiệp và cải thiện hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp (GDNN); Tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh vào GDNN; Hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp, lập nghiệp, khởi nghiệp.

     Theo đó, sẽ đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo giấy, báo điện tử, báo hình, báo nói, mạng internet…) tất cả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; Hằng năm có ít nhất 500 tin/bài viết/chương trình để tôn vinh, tuyên dương và biểu dương những điển hình, tấm gương của người dạy, người học, mô hình khởi nghiệp thành công từ giáo dục nghề nghiệp; Thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo (đào tạo mới, cũng như đào tạo lại), tuyển dụng và sử dụng người học giáo dục nghề nghiệp nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

     Để thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng, toàn diện và tăng cường được nguồn lực thực hiện công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, cần tập trung vào các nội dung: 

     Nâng cao nhận thức về các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đào tạo chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, gắn với giải quyết việc làm; chuyển đổi nghề nghiệp trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Công tác đào tạo nghề nghiệp thường xuyên, vừa học vừa làm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật, người yếu thế; Về hoạt động cải cách hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động khác liên quan.

     Quảng bá hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp; Về công tác đào tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp; Phối hợp, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, công tác học sinh, sinh viên...; Tuyên truyền qua các sự kiện: Kỳ thi tay nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới; Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp...

     Tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình về mô hình phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp; Các mô hình, các cá nhân/tập thể điển hình tiên tiến… trong giáo dục nghề nghiệp.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 3 6 4 8 0 5
Hôm nay: 2566
Tháng này: 27596
Tổng cộng: 14364805