V/v thông báo danh mục thông tin công khai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Cập nhật ngày: 20/07/2018


     Thông báo số 2065/TB-SLĐTBXH ngày 13/7/2018 về Danh mục thông tin công khai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 6 4 1 0 0 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 68020
Tổng cộng: 13641009