Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2018

Cập nhật ngày: 22/06/2018


     Thông báo số: 1740/TB-SLĐTBXH ngày 18/6/2018 về tuyển dụng viên chức năm 2018

     Biểu mẫu kèm theo: Dowload

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 7 6 4 5 6 4
Hôm nay: 0
Tháng này: 62278
Tổng cộng: 13764564