Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2018

Cập nhật ngày: 22/06/2018


     Thông báo số: 1740/TB-SLĐTBXH ngày 18/6/2018 về tuyển dụng viên chức năm 2018

     Biểu mẫu kèm theo: Dowload

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 5 2 6 2 4 8
Hôm nay: 0
Tháng này: 36501
Tổng cộng: 13526248