Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2018

Cập nhật ngày: 22/06/2018


     Thông báo số: 1740/TB-SLĐTBXH ngày 18/6/2018 về tuyển dụng viên chức năm 2018

     Biểu mẫu kèm theo: Dowload

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 6 4 0 8 9 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 67907
Tổng cộng: 13640896