Danh sách hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương năm 2018

Cập nhật ngày: 06/04/2018


     Quyết định phê duyệt danh sách hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương năm 2017: 1316/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

     Danh sách hộ cận nghèo không còn sức lao động chuẩn TW: Dowload

     Danh sách hộ cận nghèo còn sức lao động chuẩn TW: Dowload

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 2 8 8 9 3 5
Hôm nay: 0
Tháng này: 155731
Tổng cộng: 20288935