Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Cập nhật ngày: 08/02/2018


     UBND thành phố vừa ban hành quyết định quy định chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố.

     Theo đó, người lao động có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng, trong độ tuổi lao động, có nhu cầu đào tạo và giải quyết việc làm, đủ điều kiện xét tuyển vào các khóa học nghề tại doanh nghiệp trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng được hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm; thứ tự ưu tiên của các đối tượng như sau: lao động là người khuyết tật; lao động là người dân tộc thiểu số; lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật; lao động thuộc hộ nghèo; lao động thuộc các hộ trong diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm; lao động là ngư dân; lao động là người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng; lao động thuộc hộ cận nghèo; lao động nữ; lao động nông thôn thuộc huyện Hòa Vang và các quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có lao động sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp (trừ ngư dân); lao động là người nghiện ma túy đã được cai nghiện, người hoạt động mại dâm hoàn lương; lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học.

     Doanh nghiệp được hỗ trợ là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn thành phố có kế hoạch tiếp nhận lao động thuộc các đối tượng trên vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm và được UBND thành phố lựa chọn tham gia đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Quy định này không áp dụng đối với những doanh nghiệp đã được ngân sách hỗ trợ kinh phí dạy nghề miễn phí trong Chương trình đào tạo nghề của thành phố hàng năm.

     Việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc mỗi lao động là đối tượng của chính sách chỉ được hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm một lần; lao động đã được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại doanh nghiệp không được hưởng các chính sách hỗ trợ học nghề khác của thành phố; việc hỗ trợ kinh phí đào tạo thông qua doanh nghiệp có kế hoạch tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm và được thành phố lựa chọn.

     Doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo và tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp sau thời gian đào tạo theo hình thức hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn, được hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng bằng 1.000.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng cho một khóa đào tạo, từ nguồn ngân sách thành phố và nguồn kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp và các nguồn huy động tài trợ hợp pháp khác./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 7 6 4 5 3 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 62253
Tổng cộng: 13764539