Danh sách hộ nghèo theo chuẩn thành phố năm 2017

Cập nhật ngày: 02/01/2018


     Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo theo chuẩn thành phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017: 1723/QĐ-UBND ngày 31/3/2017

     Danh sách hộ nghèo không còn sức lao động theo chuẩn thành phố: Dowload

     Danh sách hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố: Dowload

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 2 8 8 8 6 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 155658
Tổng cộng: 20288862