Áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018

Cập nhật ngày: 15/12/2017


     Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 như sau:

     Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với năm 2017).

     Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng so với năm 2017)

     Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với năm 2017)

     Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với năm 2017)

     Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

     Đặc biệt, Nghị định cũng quy định khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thoả thuận hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

     Nghị định số 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2018 và các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/01/2018./.

Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 8 8 8 8 8 1
Hôm nay: 0
Tháng này: 26453
Tổng cộng: 13888881