Báo cáo số 240/BC-SLĐTBXH ngày 9/12/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo năm 2016 (giai đoạn 12/12/2015 đến 12/12/2016)

Cập nhật ngày: 21/12/2016


     Báo cáo số 240/BC-SLĐTBXH ngày 9/12/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo năm 2016 (giai đoạn 12/12/2015 đến 12/12/2016)

           

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 1 6 3 3 5 1
Hôm nay: 0
Tháng này: 250943
Tổng cộng: 14163351