Biểu mẫu điện tử

Collapse/Expand
Đồng bộ dữ liệu Egov
Chọn năm
v
Tên biểu mẫu Ngày xuất bản
Lĩnh vực
Về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài 06 tháng đầu năm 2022
     Công văn số 1730/SLĐTBXH-CSVL ngày 26/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài 06 tháng đầu năm 2022./.

     Dowload:  Phụ lục IPhụ lục IIPhụ lục III
30/05/2022Việc làm-An toàn lao động
Về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài
     Công văn số 716/SLĐTBXH-CSVL ngày 16/3/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài./.

Biểu mẫu báo cáo:  Phụ lục IPhụ lục II
17/03/2022Việc làm-An toàn lao động