Liên hệ

Captcha image
Show another codeLấy chuỗi ký tự mới

Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 20 trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3827616

Email: Sldtbxh@danang.gov.vn

Website: ldtbxh.danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang