GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Từ ngày Đến ngày Trích yếu Thao tác
29/08/202306/09/2023 V/v phối hợp rà soát Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, phường, xã
File văn bản:
17/08/202328/08/2023 V/v đề nghị tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch UBND thành phố về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
File văn bản:
15/08/202315/09/2023 Dự thảo xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
File văn bản:
02/08/202310/08/2023 Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch UBND thành phố tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin thị trường lao động
File văn bản:
31/05/202330/06/2023 Tờ trình của UBND thành phố đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp các ngày kỷ niệm, tháng hành động hàng năm
File văn bản:
20/03/202328/03/2023 V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách tín dụng hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
File văn bản:
23/03/202331/03/2023 V/v tham gia ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố về chính sách quy định mức quà tặng cho các đối tượng và đơn vị
File văn bản:
15/02/202315/03/2023 Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
File văn bản:
28/10/202227/11/2022 Lấy ý kiến dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ phẩu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh
File văn bản:
18/08/202226/08/2022 Chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho người bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố
File văn bản:
Chung nhan Tin Nhiem Mang