GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Từ ngày Đến ngày Trích yếu Thao tác
05/05/202213/05/2022 V/v lấy ý kiến bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng
File văn bản:
14/02/202225/02/2022 V/v cho ý kiến dự thảo trình ban hành Nghị quyết, Kế hoạch giảm nghèo
File văn bản:
11/11/202117/11/2021 V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố
File văn bản:
11/11/202116/11/2021 V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025
File văn bản:
11/11/202116/11/2021 V/v góp ý dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố chính sách hỗ trợ công tác xử lý người lang thang, xin ăn
File văn bản:
01/10/202107/10/2021 V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố
File văn bản:
28/08/202107/09/2021 V/v tham gia ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố về các chính sách hỗ trợ công tác xử lý người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố
File văn bản:
27/07/202130/07/2021 Góp ý dự thảo văn bản triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
File văn bản:
14/07/202116/07/2021 V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021
File văn bản:
05/07/202107/07/2021 V/v tham gia góp ý dự thảo Công văn triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/6/2021
File văn bản: