GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Từ ngày Đến ngày Trích yếu Thao tác
20/03/202328/03/2023 V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách tín dụng hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
File văn bản:
23/03/202331/03/2023 V/v tham gia ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố về chính sách quy định mức quà tặng cho các đối tượng và đơn vị
File văn bản:
15/02/202315/03/2023 Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
File văn bản:
28/10/202227/11/2022 Lấy ý kiến dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ phẩu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh
File văn bản:
18/08/202226/08/2022 Chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho người bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố
File văn bản:
05/05/202213/05/2022 V/v lấy ý kiến bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng
File văn bản:
14/02/202225/02/2022 V/v cho ý kiến dự thảo trình ban hành Nghị quyết, Kế hoạch giảm nghèo
File văn bản:
11/11/202117/11/2021 V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố
File văn bản:
11/11/202116/11/2021 V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025
File văn bản:
11/11/202116/11/2021 V/v góp ý dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố chính sách hỗ trợ công tác xử lý người lang thang, xin ăn
File văn bản:
Chung nhan Tin Nhiem Mang