GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Từ ngày Đến ngày Trích yếu Thao tác
28/10/202227/11/2022 Lấy ý kiến dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ phẩu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh
File văn bản:
18/08/202226/08/2022 Chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và chính sách hỗ trợ khó khăn đột xuất cho người bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố
File văn bản:
05/05/202213/05/2022 V/v lấy ý kiến bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng
File văn bản:
14/02/202225/02/2022 V/v cho ý kiến dự thảo trình ban hành Nghị quyết, Kế hoạch giảm nghèo
File văn bản:
11/11/202117/11/2021 V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố
File văn bản:
11/11/202116/11/2021 V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025
File văn bản:
11/11/202116/11/2021 V/v góp ý dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố chính sách hỗ trợ công tác xử lý người lang thang, xin ăn
File văn bản:
01/10/202107/10/2021 V/v cho ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố
File văn bản:
28/08/202107/09/2021 V/v tham gia ý kiến về dự thảo các văn bản trình HĐND thành phố về các chính sách hỗ trợ công tác xử lý người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố
File văn bản:
27/07/202130/07/2021 Góp ý dự thảo văn bản triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
File văn bản:
Chung nhan Tin Nhiem Mang