Đà Nẵng Kỷ niệm Ngày Công tác xã hội 25/3
Hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng dịp Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023
Triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo năm 2023
Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công tác xã hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028
1 / 4
Hình 4
2 / 4
Hình 3
3 / 4
Hình 2
4 / 4
Hình 1

Loading the player...
Chung nhan Tin Nhiem Mang