LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47          
  (Từ ngày  20/11/2017 đến ngày 26/11/2017)          
                                         
  Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị          
  Thứ hai
20/11
S 7h15 - Dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN A.Hoàng A.Hoàng Trường Hermann Gmeiner            
  8h - Giao ban Trưởng, phó các phòng chuyên môn và Chi cục C. Hưng BGĐ, Trưởng, phó các phòng chuyên môn và Chi cục PH Sở 1            
  9h - Tiếp công dân A.Hoàng A.Hoàng P. tiếp dân             
  C 15h - Kiểm tra mô hình địa chỉ nhà tạm lánh A.Nguyên A.Nguyên, TE Hòa Minh            
  Thứ ba
21/11
S 8h - Rà soát nội dung hội thảo Công tác cai nghiện tại  gia đình - cộng đồng A. Hiệp  A. Hiệp, CC PCTNXH P. LV            
  8h -9h - Họp thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi QĐ61, Nghị quyết quy định mức đóng góp Quỹ ĐƠĐN A.Hoàng A.Hoàng PH số 2, HĐNDTP- 42 BĐ            
  10h - Họp thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội theo NĐ 136 A.Nguyên A.Nguyên PH số 2, HĐNDTP- 42 BĐ            
  C 14h - Dự hội nghị tổng kết công tác phối hợp tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 C. Hưng C. Hưng HT số 3, Tầng 2 TTHC            
  14h - Dự hội đồng khoa học công nghệ năm 2018 A.An A.An Tầng 22, Sở KHCN            
  14h - Kiểm tra tình hình cơ sở xh Bầu Bàng A.Nguyên A.Nguyên Cơ sở             
  Thứ tư
22/11
S 8h - Kiểm tra CSXH Bầu Bàng C. Hưng C. Hưng CSXH Bầu Bàng            
  8h - Dự họp thông qua báo cáo giám sát chuyên đề của Ban VHXH về công tác đào tạo nghề A.An A.An PH số 2, tầng 2 VP HĐND TP            
  8h - Dự hội thảo công tác cai nghiện tại gia đình - cộng đồng A. Hiệp  A. Hiệp , CC PCTNXH PH Sở 1            
  9h30 - Dự họp và báo cáo đề xuất hỗ trợ lương thực Tết 2018 A.Nguyên A.Nguyên, P.BTXH PHGB tầng 3 TTHC            
  C 14h - Họp rà soát đơn thư C.Hưng C.Hưng, TTra, P.NCC, Tổ XLCC, P.BTXH, P.TL              
  14h  - Rà soát nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức mạng lưới cai nghiện ma túy A. Hiệp  A. Hiệp, KHTC, Chi cục Chi cục PCTNXH             
  14h - Dự họp rà soát lại CP và đề xuất KP hỗ trợ tài chính năm 2016 cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng A.An A.An PHGB tầng 3 TTHC            
  Thứ năm
23/11
S 8h - Dự hội nghị tổng kết 15 năm tthực hiện NQ 09-NQ/TW A.Hoàng A.Hoàng HT, 72 BĐ            
  8h - Họp rà soát triển khai thực hiện các cám kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong NQ số 113/NQ-HĐND A. Hiệp  A. Hiệp  PH giao ban , tầng 3 TTHC             
  8h30 - Dự hội thảo mạng lưới kết nối của Tổng đài quốc gia BVTE A. Nguyên A. Nguyên. P.TE Hội trường TT Điều dưỡng NCC miền Trung             
  C 14h - Dự hội nghị triển khai Luật trẻ em A.Nguyên A.Nguyên, TE, Theo GM HT số 1, tầng 2 TTHC            
  14h30 - Họp Ban giám đốc C. Hưng BGĐ, VP PH Sở 1            
  Thứ sáu
24/11
S 9h - Làm việc với lãnh đạo UBND TP BGĐ BGĐ, Trưởng các phòng chuyên môn (Theo GM) PH Số 1 - Tầng 3             
  C 14h - Kiểm tra tiến độ công trình nhà làm việc chi cục A. Hiệp A. Hiệp, CC PCTNXH, P.KHTC, Đơn vị thi công Hiện trường             
  Thứ bảy
25/11
S                      
  C                      
  Chủ nhật
26/11
S                      
  C                      

 

In

Xem thêm lịch khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 1 5 3 3 3 6 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 332236
Tổng cộng: 11533366