Ngày 18/8/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội. Hội nghị tập huấn thu hút hơn 150 người sử dụng lao động, cán bộ phụ trách nhân sự, lao động tiền lương của gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia
Ngày 30/6/2017, Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Kể từ 1/7/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng so với mức hưởng của tháng 6 năm 2017.
“Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009-2012” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 24/02/2009
Ngày 02/6/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội để triển khai các chính sách về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Hội nghị tập huấn đã thu hút gần 40 hợp tác xã trên địa bàn thành phố tham gia.
Ngày 24/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó mức lương cơ sở 1.300.000 đồng sẽ được áp dụng từ ngày 01/7/2017.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn số 404/LĐTBXH-BHXH về việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở
Qua số liệu khảo sát, thống kê tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2017; Tết Nguyên đán Đinh Dậu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Sáng ngày 01/12/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện bộ Luật lao động 2012. Chủ trì Hội nghị: ông Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đại diện Liên đoàn Lao động; Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI)
Ngày 24/11/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Thông báo số 4699/TB-LĐTBXH về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là công chức, viên chức)
Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1980/QĐ-TTg về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
    1 2 3 4 5 Trang sau

Liên kết
Lượt truy cập
1 0 9 3 2 0 3 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 257701
Tổng cộng: 10932032