Trong 2 ngày 26, 27/10/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội. Hội nghị tập huấn thu hút hơn 350 người sử dụng lao động, cán bộ phụ trách nhân sự, lao động tiền lương của gần 200 doanh nghiệp trong ngành dịch vụ lưu trú ngắn ngày, du lịch lữ hành trên địa bàn thành phố tham gia.
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ ngày 01/01/2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH) đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sẽ gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác
UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch hành động đến năm 2020 thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với mục tiêu của Kế hoạch hành động là thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025
Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 7370/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận số 96-KL/TW ngày 07/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW
Ngày 18/8/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội. Hội nghị tập huấn thu hút hơn 150 người sử dụng lao động, cán bộ phụ trách nhân sự, lao động tiền lương của gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia
Ngày 30/6/2017, Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Kể từ 1/7/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng so với mức hưởng của tháng 6 năm 2017.
“Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009-2012” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 24/02/2009
Ngày 02/6/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội để triển khai các chính sách về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Hội nghị tập huấn đã thu hút gần 40 hợp tác xã trên địa bàn thành phố tham gia.
Ngày 24/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó mức lương cơ sở 1.300.000 đồng sẽ được áp dụng từ ngày 01/7/2017.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn số 404/LĐTBXH-BHXH về việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở
Qua số liệu khảo sát, thống kê tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2017; Tết Nguyên đán Đinh Dậu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
    1 2 3 4 5 Trang sau

Liên kết
Lượt truy cập
1 1 5 3 3 3 0 4
Hôm nay: 0
Tháng này: 332174
Tổng cộng: 11533304