Về việc tuyển dụng viên chức năm 2017

Cập nhật ngày: 16/06/2017


     Thông báo số 56/TB-SLĐTBXH ngày 13/06/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tuyển dụng viên chức năm 2017.

     Mẫu đơn đăng ký: Dowload

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 0 9 3 1 8 0 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 257476
Tổng cộng: 10931807