Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động

Cập nhật ngày: 10/06/2017


     "Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009-2012" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 24/02/2009. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2012 và 2012-2016". Sở Lao động - TB & XH là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND thành phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu của Kế hoạch.

     Trong những năm qua 2010-2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã biên soạn và phát hành hơn 2.900 quyển sách về Bộ luật Lao động, hệ thống các văn bản hướng dẫn pháp luật lao động; 17.623 tờ gấp, tờ rơi; 3.500 sổ tay, 800 áp phích về công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động ở các doanh nghiệp, công trình; tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho 50.820 lượt người lao động, cán bộ công đoàn, cán bộ lao động tiền lương, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

     Năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố, với kết quả 4 tháng đầu năm 2017, đã tổ chức và phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền cho gần 2.500 lượt người.

     Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai tích cực, hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng nội dung lẫn hình thức tuyên truyền. Từ đó, số vụ việc người lao động vi phạm pháp luật giảm dần qua các năm; tình hình đình công, lãn công trên địa bàn thành phố được ngăn chặn và giảm đi đáng kể, tỷ lệ doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương; xây dựng và đăng ký nội quy lao động; ký kết thỏa ước lao động tập thể và tỷ lệ người lao động làm việc trong các doanh nghiệp ký kết hợp đồng lao động tăng cao, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên pháp luật lao động còn hạn chế về số lượng; tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động chưa được thống nhất biên soạn mà chủ yếu do địa phương tự nghiên cứu, biên soạn; một số doanh nghiệp, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nên việc tổ chức tại đơn vị hoặc cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật lao động do các sở, ban ngành tổ chức chưa quan tâm chú trọng.

     Để tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố thời gian đến các giải pháp cần tập trung thực hiện đó là: tiếp tục tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; biên soạn và phát hành tài liệu cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền như: tổ chức đối thoại, tư vấn lưu động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, xây dựng các tin bài, chuyên mục, chuyên trang, in ấn và phát hành tờ rơi, pano, áp phích,v.v… Bên cạnh đó, đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải chủ động tổ chức hoặc cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật lao động do các sở, ban ngành tổ chức./.

Ánh Vân: Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 0 5 1 1 7 5
Hôm nay: 0
Tháng này: 253423
Tổng cộng: 13051175