Tập huấn chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội trong các Hợp tác xã trên địa bàn thành phố

Cập nhật ngày: 08/06/2017


     Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nắm bắt và thực hiện đúng các quy định pháp luật lao động. Ngày 02/6/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội để triển khai các chính sách về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Hội nghị tập huấn đã thu hút gần 40 Hợp tác xã trên địa bàn thành phố tham gia. 

     Hội nghị tập huấn đã tập trung triển khai các nội dung như: Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

     Tại Hội nghị, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố đã giải đáp những nội dung liên quan về tiền lương, các chế độ chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và tiếp thu các ý kiến góp ý nhằm tạo điều kiện cho các Hợp tác xã trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật lao động./.

Tin, ảnh: Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH
 

 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 4 5 5 1 9 4
Hôm nay: 0
Tháng này: 163538
Tổng cộng: 13455194