Điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở

Cập nhật ngày: 21/03/2017


     Ngày 10/02/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 404/LĐTBXH-BHXH về việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.

     Theo đó, giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/01/1995 và đang hưởng lương hưu, nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP mà vẫn thấp hơn mức lương cơ sở thì được điều chỉnh bằng mức lương cơ sở. Như vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ vào hồ sơ hưu trí hiện đang quản lý để xem xét việc điều chỉnh.

     Trường hợp trong hồ sơ hưu trí không thể hiện thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện như sau:

     Điều chỉnh đối với những người đã được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

     Đối với những trường hợp có đề nghị và cung cấp được hồ sơ chứng minh có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ vào hồ sơ đó xem xét, quyết định việc điều chỉnh lương hưu theo quy định.

     Đối với những trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước năm 1995 thì trong phạm vi quản lý hành chính của mình, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, lập danh sách những người có đủ căn cứ xác định là có thời gian làm giáo viên mầm non trước năm 1995 chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết./.

Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 4 5 5 1 6 5
Hôm nay: 0
Tháng này: 163509
Tổng cộng: 13455165