Tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu

Cập nhật ngày: 04/01/2017


     Qua số liệu khảo sát, thống kê tiền lương năm 2016 và thưởng Tết Dương lịch 2017; Tết Nguyên đán Đinh Dậu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau :

1. Tiền lương

     Tiền lương cao nhất 172.382.000 đồng/tháng (thuộc 1 người quản lý ở nhóm doanh nghiệp FDI); Tiền lương thấp nhất là 3.100.000 đồng/tháng (thuộc các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI); Tiền lương bình quân năm 2016 của người lao động là 5.975.000 đồng/tháng.

     Năm 2016, tiền lương bình quân của người lao động thuộc các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước và các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cao hơn so với năm 2015. Cụ thể: Các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức tăng tiền lương bình quân là 12,5%; Các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có mức tăng tiền lương bình quân là 17%.

     Lý do tăng: từ ngày 1/1/2016, những doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước và các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thực hiện điều chỉnh tiền lương từ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ sang tiền lương và các khoản phụ cấp theo Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, các đơn vị này phải xây dựng thang lương, bảng lương và thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng,  tiền lương của người lao động làm công việc đơn giản nhất chưa qua đào tạo phải bảo đảm bằng mức lương tối thiểu vùng (năm 2016 mức lương tối thiểu vùng của thành phố Đà Nẵng là 3.100.000đ/tháng, vùng II). Vì vậy, tiền lương bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp này đã có tăng so với các năm trước.

     2. Tiền thưởng

     Tiền thưởng Tết Dương lịch 2017

     Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 22.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân 1.667.000 đồng;

     Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước : tiền thưởng cao nhất là 52.800.000 đồng,thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân 1.662.000 đồng;

     Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 69.100.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân 1.443.000 đồng;

     Đối với  các doanh nghiệp FDI : tiền thưởng cao nhất là 172.382.000 đồng ( 1 người lãnh đạo Công ty), thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân  3.648.000 đồng.

     Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Đinh Dậu

     Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 34.000.000 đồng, thấp nhất là 1.800.000 đồng, bình quân  6.880.000 đồng;

     Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 300.000.000đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng, bình quân  9.734.000 đồng;

     Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 80.530.000 đồng, thấp nhất là 558.000 đồng, bình quân là 4.748.000 đồng;

     Đối với nhóm doanh nghiệp FDI : tiền thưởng cao nhất là 104.350.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, tiền thưởng bình quân  4.577.000 đồng.

     Nhìn chung, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động sau một năm làm việc. Tiền thưởng Tết Dương lịch 2017 và Tết Âm lịch Đinh Dậu cao hơn tiền thưởng năm trước./.

Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 2 4 8 0 1 1 4
Hôm nay: 0
Tháng này: 340965
Tổng cộng: 12480114