Đà Nẵng được xếp hạng thứ 2 về thực hiện quyền trẻ em

Đây là kết quả xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em năm 2015 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố theo Quyết định số 1178/QĐ-LĐTBXH trên cơ sở phối hợp nghiên cứu do Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Trung tâm Nghiên cứu chính sách phát triển bền vững (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) thực hiện

 
 
Ảnh Hoạt động
Liên kết
Lượt truy cập
9 2 9 8 2 2 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 114809
Tổng cộng: 9298222