Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đăng nhập vào địa chỉ https://csdl.dolab.gov.vn bằng tài khoản đã được cấp
 
 
Ảnh Hoạt động
Liên kết
Lượt truy cập
1 2 7 5 0 5 4 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 352996
Tổng cộng: 12750540