Chia sẻ kinh nghiệm mô hình phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật

Sáng ngày 17/8/2016, tại Đà Nẵng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với cơ quan viện trợ Ai Len và Trung tâm phát triển sức khỏe bền vững (VietHealth) đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm mô hình phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật

 
 
Ảnh Hoạt động
Liên kết
Lượt truy cập
9 0 4 8 6 0 5
Hôm nay: 12744
Tháng này: 216486
Tổng cộng: 9048605